Tìm kiếm


 Quảng cáo
Đóng

 TIN TỨC
TRƯỜNG NUÔI DẠY TRẺ KHUYẾT TẬT CÀ MAU ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT TỈNH ỦY

[ Cập nhật vào ngày (10/07/2019) ] - [ Số lần xem: 112 ]


TRƯỜNG NUÔI DẠY TRẺ KHUYẾT TẬT CÀ MAU

ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT TỈNH ỦY

 

  

          14h30 ngày 20/6/2019 Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Cà Mau đón đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND và Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

          Thành phần đoàn kiểm tra, giám sát gồm có:

1. Đ/c Trần Hồng Quân -  Thường vụ Tỉnh ủy - P. Chủ tịch UBND tỉnh làm trường đoàn.

2. Đ/c Phạm Thùy Trang - Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã

3. Đ/c Cao Trọng Hữu - Trưởng phòng Giám sát UBKT Tỉnh ủy

4. Đ/c Trần Thanh Trí - P. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

5. Đ/c Lê Hoàng Dự - P. Giám đốc Sở GD&ĐT đại diện Sở GD&ĐT

6. Đ/c Vương Hồng Hào - P. Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT

7. Đ/c Nguyễn Nga - Hiệu trường Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Cà Mau

8. Cùng 08 đồng chí là tổ trưởng, Chủ tịch Công đoàn, giáo viên, nhân viên Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Cà Mau.

c67a5f4df9751d2b4464.jpg 

Đồng chí Trần Hồng Quân - Thường vụ Tỉnh ủy, P.CT UBND tỉnh (ngồi giữa) và các đồng chí trong đoàn kiểm tra, giám sát tại buổi làm việc

Đồng chí Trần Hồng Quân đề nghị Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Cà Mau báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 10/6/2013 của Ban Chấp hành TW khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Đại diện Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Cà Mau đồng chí Nguyễn Nga báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện và so sánh đối chiếu kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018 - 2019 với những nội dung như sau:

I. ĐẶc điỂm tình hình NĂM HỌC: 2018 - 2019

      1. Đội ngũ, Cán bộ Giáo viên - Nhân viên hiện có: 42/32 nữ.

             Cán bộ Quản lý:                    01/01 nữ

             Giáo viên:                              24/20 nữ

             Nhân viên:                            17/11 nữ

          2. Số lượng người lao động được giao:

            - Tháng 01/2019: 53 đồng chí

            - Tháng 5/2019: 68 đồng chí (Thiếu nhân sự so với biên chế được giao 26 đồng chí).

     3. Đoàn thể:

            Chi bộ Đảng:      01 Chi bộ 20 đảng viên/ 15 nữ.

            Công đoàn:         01 BCH có 03 đ/c ; 39 Công đoàn viên.

            Chi đoàn:            01 Chi đoàn có 11 đ/c/ 09 nữ.

     4. Số lớp, học sinh: 24 lớp/ 157 HS/61 nữ.

  Dạy 3 dạng tật: Khuyết tật nghe - nói; khuyết tật nhìn; khuyết tật trí tuệ.

  (Học sinh khuyết tật nghe - nói; học sinh khuyết tật nhìn ở nội trú; học sinh khuyết tật trí tuệ ở bán trú).

     5. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

            Phòng làm việc:            07

            Phòng học:                            07 (ngăn ra làm 14 phòng)

            Phòng chức năng:         03 (phòng trị liệu cá nhân, tâm vận động, can thiệp sớm)

            Phòng vi tính:              01 (có 21 máy)

            Vi tính văn phòng:       07

            Máy FM:                      28 (03 máy chủ, 25 máy con)

            Máy trợ thính:              57 máy

            Bộ máy chiếu:              14 bộ (gồm vi tính xách tay, máy chiếu, màn chiếu)

            Bàn ghế làm việc:         09 bộ

            Bàn ghế giáo viên:        17 bộ

            Bàn ghế học sinh:         60 bộ, 120 ghế

II. TriỂn khai, thỰc hiỆn tỐt các nỘi dung:

 1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về đổi mới căn bản, toàn diện:

Năm 2014 nhà trường đã phối hợp cùng Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức buổi thảo luận với chủ đề “Giáo dục và khuyết tật” tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật với thành phần:

Đại diện các ban ngành đoàn thể trong Tỉnh, cán bộ Giáo viên - nhân viên, phụ huynh và lãnh đạo Phòng Giáo dục thành phố Cà Mau.

Thực hiện tốt kế hoạch Tuần lễ toàn cầu hành động Giáo dục cho mọi người với chủ đề “Người khuyết tật có quyền thụ hưởng một nền Giáo dục chất lượng, thân thiện và bình đẳng” góp tiếng nói và nâng cao chất lượng giáo dục người khuyết tật với mục tiêu: Tạo cơ hội cho người khuyết tật được trao đổi, góp tiếng nói về những mơ ước và bày tỏ nguyện vọng.

Đưa những kiến nghị của người khuyết tật, thầy giáo (cô giáo), nhân viên và cán bộ quản lý, phụ huynh học sinh đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể nhằm từng bước nâng cao trách nhiệm, hiệu lực của Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 Phê duyệt đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020, Thông tư số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTB&XH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật, Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 đến cộng đồng xã hội.

Tất cả học sinh tự tin tham gia phát biểu, bày tỏ tâm tư nguyện vọng và nhận được sự đồng cảm chia sẻ, thấu hiểu từ các cấp.

Tất cả ý kiến, thảo luận đại diện các ban ngành, đoàn thể, Phòng Giáo dục thành phố Cà Mau... đều hướng đến mục tiêu “Giáo dục và khuyết tật”.

Thông qua các cuộc họp, nhà trường quán triệt nội dung Nghị quyết số 44/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch hành động của ngành Giáo dục; Kế hoạch số 22/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và kế hoạch số 2048/KH-SGDĐT đến CBQL, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh hiểu được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phối hợp với Công đoàn, Đoàn đội và Giáo viên chủ nhiệm thông qua những buổi sinh hoạt phong trào của đơn vị, những giờ học ngoại khóa, sinh hoạt lớp tuyên truyền để học sinh hiểu được yêu cầu của đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo.

Gương người tốt, việc tốt trong các hoạt động đổi mới được xét chọn biểu dương theo học kỳ, năm học, năm sau cao hơn năm trước.

2. Triển khai thực hiện tốt các nội dung đổi mới căn bản, toàn diện như:

 a. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý:

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và thực hiện tốt công tác nêu gương

Thay đổi cách làm cũ trong công tác quản trị trường học như:

Năm học 2012 - 2013 chủ động sắp xếp, bố trí lại lớp học theo hướng tăng sĩ số, giảm số lượng giáo viên, nhân viên. Sử dụng nhân sự khoa học, sử dụng số lượng người làm việc ít hơn so với định mức.

Xây dựng quy chế phối hợp, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ…

Trong quá trình công tác luôn chủ động, không trông chờ ỷ lại, biết tìm cách khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên với tinh thần vì tập thể.

Thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện chăm lo vật chất lẫn tinh thần cho CBGV-NV và học sinh.

Tranh thủ xin kinh phí từ nguồn giảm giá đấu thầu mua sắm, sửa chữa trang bị hệ thống nước lọc đến lớp học, phòng ở nội trú; sửa chữa nhà kho thành nhà ở công vụ và mái che nắng trên sân trường tạo môi trường thoáng mát cho học sinh vui chơi.

Thực hiện tốt chế độ chính sách, công tác dân chủ, khơi dậy ý thức trách nhiệm, đồng cảm trước những mảnh đời bất hạnh từ đó chăm sóc, nuôi - dạy các em với tất cả tình thương của người làm công tác giáo dục học sinh khuyết tật và tạo được động lực đối với tập thể để thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần tự giác , phối hợp đạt hiệu quả.

Vận dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và đối tượng học sinh.

 b. Phát triển đồng bộ về đội ngũ Giáo viên, nâng cao trách nhiệm Viên chức gắn với chức danh nghề nghiệp:

Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật được thành lập năm 2004, đến tháng 05/2011 có 31 học sinh/10 lớp. CBGV-NV có 22 đồng chí, tất cả giáo viên chưa được đào tạo chuyên ngành Giáo dục đặc biệt; nhân viên Quản lý học sinh, Cấp dưỡng chưa được tập huấn chuyên môn gắn với công việc đảm nhận.

Từ khi triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 đến nay, theo năm học, đơn vị tiết kiệm từ nguồn kinh phí hoạt động phối hợp cùng Khoa Giáo dục đặc biệt Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh bồi dưỡng chuyên môn cho tất cả CBGV-NV của trường một năm học ít nhất là 02 tuần.

Xin tài trợ từ tổ chức SCC tập huấn nâng cao năng lực Cán bộ quản lý, Giáo viên 02 đợt/ 3 tháng.

Giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị bạn một năm 01 lần.

Đến nay, 42/42 đồng chí được bồi dưỡng chuyên môn chuyên ngành phù hợp với chức danh nghề nghiệp theo từng vị trí việc làm đạt 100%.

c. Đổi mới hình thức, phương pháp dạy - học, kiểm tra và đánh giá kết quả:

Năm học 2014 - 2015 thay đổi chương trình cấp Tiểu học từ 08 năm rút ngắn còn 06 năm (giảm kinh phí 01 năm trên 3 tỷ đồng).

Nâng cấp học THCS theo công văn số 5752/UBND-VX ngày 27/10/2014 (nhưng không tăng số lượng người làm việc và kinh phí).

Năm học 2017 - 2018 dạy thêm đối tượng trẻ khuyết tật trí tuệ .

Xây dựng hoàn thiện hệ thống chương trình với 03 đối tượng khuyết tật/03 cấp học: giảm lượng kiến thức lý thuyết, tăng thời lượng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng giao tiếp, hướng đến giáo dục dạy nghề đáp ứng được nhu cầu theo từng đối tượng học sinh khuyết tật để hòa nhập cộng đồng.

Đổi mới nhận thức, phương pháp dạy - học và kiểm tra đánh giá:

Text kiểm tra, đánh giá chất lượng đầu vào từng em học sinh.

Giáo viên xây dựng sổ Kế hoạch giáo dục cá nhân theo từng em học sinh.

Dựa trên Kế hoạch giáo dục cá nhân giáo viên kiểm tra đánh giá chất lượng và xếp loại.

Thực hiện tốt ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy - học :

 + Giáo viên dạy học sinh khuyết tật nghe - nói lên lớp sử dụng máy chiếu đạt 100%.

+ Học sinh khuyết tật nghe - nói; khuyết tật nhìn, học chương trình Tin học từ lớp 3.

+ Học sinh khuyết tật nghe - nói lớp dự bị được trang bị máy FM, máy trợ thính để thực hiện phương pháp dạy học theo hướng luyện nghe - tập nói, học giao tiếp.

 d. Thực hiện tốt công tác giáo dục kỹ năng sống và dạy nghề cho học sinh như:

Giáo dục cho học sinh lớn hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nhỏ tại khu Ký túc xá.

Học sinh chủ động, tự tin và thực hiện tốt công tác tự quản nội qui Ký túc xá tại phòng ở.

Học sinh tham gia tốt các chương trình Hòn Tằm - Nha Trang, giao lưu với Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng, Lâm Đồng, Cần Thơ, An Giang.

Nhà trường có nhà tập thể dục đa năng và học sinh được học võ thuật hàng ngày nhằm rèn luyện sức khỏe, phòng tránh bị xâm hại.

Năm 2014 UBND Tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo học nghề may công nghiệp cho 14 em, mỗi em 06 triệu đồng.

Trong thời gian qua nhà trường phối hợp cùng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thành phố Cà Mau, trường Cao đẳng Việt - Hàn, dạy nghề nấu ăn, nghề đan, thêu, tin học, cho hơn 30 em tham gia.

Nhà trường dạy 08 em học sinh chiết xuất tinh dầu: sả, tràm, bưởi và nấu xà phòng hương sả, bưởi.

Đến nay có 12 em ra trường, có 08 em học sinh đã làm nghề, tự nuôi sống bản thân.

 e. Thực hiện tốt công tác nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác giáo dục trẻ khuyết tật:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn tâm toàn ý trong công tác nuôi - dạy trẻ khuyết tật, chăm lo tốt đến chất lượng bữa ăn của học sinh, đảm bảo thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm.

100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

Trong thời gian qua, tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Cà Mau là nơi được đối xử tử tế, bình đẳng, đùm bọc và thân thiện giữa con người với con người, trong các mối quan hệ : Thầy - trò; đồng nghiệp với đồng nghiệp; giữa thầy giáo (cô giáo) với Phụ huynh học sinh nhưng vẫn giữ được “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.

III. ƯU ĐIỂM - HẠN CHẾ:

 1. Ưu điểm:

Được sự quan tâm của lãnh đạo UBND tỉnh, ban ngành đoàn thể và chỉ đạo sâu sát của Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau, hỗ trợ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh.

Cán bộ Giáo viên - Nhân viên thay đổi tích cực về nhận thức và đồng thuận cao trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW từ đó chủ động phối hợp thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Được sự hỗ trợ cao từ phía phụ huynh và học sinh trong công tác thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Phụ huynh trực tiếp đóng góp về tất cả các hoạt động của nhà trường một năm / 02 lần vào ngày sơ kết, tổng kết năm học.

Nhà trường thường xuyên kiểm tra đánh giá, điều chỉnh bổ sung phân phối chương trình các cấp học. Tổ chức các chuyên đề nâng cao phương pháp dạy - học đối với từng dạng trẻ khuyết tật.

Thực hiện Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

 2. Hạn chế:

Thiếu giáo viên có khả năng dạy môn năng khiếu: hát nhạc, mỹ thuật, giáo dục thể chất nhằm phát huy khả năng học sinh theo hướng chuyên sâu và phát triển.

Thiếu hệ thống chương trình sách giáo khoa dành cho trẻ khuyết tật.

Thiếu nguồn kinh phí bồi dưỡng thường xuyên đối với Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên dạy người khuyết tật.

Đơn vị chưa thực hiện tổ chức sơ kết, đánh giá nội dung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chỉ lồng ghép vào báo cáo sơ kết học kỳ, báo cáo năm học.

3. Nguyên nhân hạn chế:

Đơn vị còn thiếu chủ động trong công tác tự kiểm tra, đánh giá tất cả nội dung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đơn vị chưa thu hút được nguồn nhân lực nên hàng năm vẫn còn thiếu nhiều nhân sự so với số lượng được giao.

Ngành giáo dục còn thiếu quan tâm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ đối tượng người khuyết tật.

4. Hướng khắc phục trong thời gian tới:

Tổ chức thảo luận, đánh giá thực hiện từng tiêu chí theo kế hoạch.

So sánh đối chiếu, tìm nguyên nhân dẫn đến hạn chế để khắc phục.

Tiếp tục tham mưu Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau quan tâm hơn nữa đến “Giáo dục - khuyết tật”.

IV. ĐỀ XUẤT:

- Sau khi thi tuyển viên chức đơn vị vẫn còn thiếu nhân sự so với định mức. Vì vậy đơn vị xin được tiếp tục hợp đồng và xin cấp bổ sung kinh phí ưu đãi đối với số lượng hợp đồng.

- Do đặc thù đơn vị, trong thời gian tới xin được xét tuyển biên chế viên chức.

- Số lượng hợp đồng lao động nấu ăn, lao công 06 đồng chí Sở Giáo dục phân bổ tháng 05/2019 đề nghị được cấp bổ sung kinh phí do kinh phí hoạt động không đủ để chi trả.

- Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau hàng năm dành một phần kinh phí để bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn đối với giáo viên dạy học sinh khuyết tật.

- UBND Tỉnh sớm tổ chức lại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Cà Mau thành Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập theo Công văn số 8426/UBND-NC ngày 23/10/2017 nhằm thực hiện tốt đổi mới căn bản, toàn diện phù hợp với Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12, Thông tư 58/2012/TTLT-BGDĐT-LĐTB&XH hướng đến mục tiêu “Người khuyết tật có quyền thụ hưởng một nền giáo dục chất lượng, thân thiện và bình đẳng”.

Qua báo cáo của trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Cà Mau, đồng chí Trần Hồng Quân cùng đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được và chia sẻ những khó khăn của đơn vị trong thời gian đã qua.

Đại diện đoàn kiểm tra, giám sát đồng chí đã có ý kiến chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm và phối hợp cùng các Sở liên quan giải quyết chính sách kịp thời, phù hợp với loại hình trường chuyên biệt.

                                    Cà Mau, ngày 22 tháng 6 năm 2019

                                                                         
HTCác ý kiến của bạn đọc Hiển thị video trang chủ
Đóng


 Bình chọn Thống kê

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 9
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 9

Người dùng Online: Lượt truy cập: