Tìm kiếm


 Quảng cáo
Đóng

 Nhân sự

 

DANH SÁCH  CBGV - NV

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công chuyên môn

Kiêm nhiệm

01

Nguyễn Nga

Hiệu trưởng

Quản lý chung

BT Chi bộ, Trưởng BBT trang TTĐT, GD HN

02

 Trần Thị Nhài

Phó hiệu trưởng 

 Phụ trách chuyên môn

 Dạy thay

03

Trịnh Thị Phương Trang

CT CĐ

Dạy lớp dự bị

Quản lí máy trợ thính 

04

Giã Tố Quyên

TT CM 1

Dạy khiếm thị

Tổ trưởng

tổ CM 1

05

Phạm Thị Nhẫn

TT CM 2

Chủ nhiệm lớp 9. Dạy ngữ văn, lịch sử lớp 6,8,9

Tổ trưởng chuyên môn tổ 2

06

Nguyễn Thị Út Mai

Giáo viên

Dạy lớp tự kỷ

 Tổ trưởng

tổ tự kỷ

07

Đoàn Thị Thảo

Giáo viên

Dạy lớp 2B

Trưởng ban TTND

08

Nguyễn Thanh Thảo

Giáo viên

Dạy lớp tự kỷ

BT Chi đoàn

09

Trịnh Thị Tuyết Nhu 

Giáo viên

Dạy lớp 1

Phụ trách văn nghệ

10

Phạm Ánh Xuân

Giáo viên

Dạy lớp tự kỷ

 

11

Phạm Thị Sa

Giáo viên

Dạy lớp tự kỷ

 

12

Trần Thị Nga

Giáo viên

Dạy lớp 4

 

13

Trần Ngọc Mỹ

Giáo viên

Dạy lớp 2A

 

14

Du Tấn Xuyên

Giáo viên

Dạy lớp 3B

Dạy mỹ thuật

15

Trần Văn Thạch

Giáo viên

Dạy lớp 3A

 

16

Lê Thị Ngọc

Giáo viên

Dạy công nghệ lớp 6,8,9; Dạy thủ công lớp 1, 2, 3,4

 

17

Bùi Hữu Lên

Giáo viên

Dạy lớp 3C

 

18

Nguyễn Thị Xuân

Giáo viên

Dạy toán lớp 6,8,9

Thư viện

19

Phan Nguyễn Thanh Thảo

Giáo viên

Dạy tin học lớp 3,4,6,8,9

Phụ trách Web, CNTT

20

Phạm Việt Thắng

Nhân viên

Kế toán

Tổ trưởng tổ HC

21

Nguyễn Thị Thủy

Nhân viên

Văn thư, Thủ quỹ

Tổ phó tổ HC. Phụ trách BC, hộp TĐT

22

Lê Mỹ Thoa

Nhân viên

Phục vụ, vệ sinh chung

Tổ phó tổ QLHS

23

Nguyễn Thị Kiều Như

Nhân viên

QLHS

 

24

Huỳnh Mai Hiếu

Nhân viên

QLHS

Y tế

25

Trần Hằng Ni

Nhân viên

Cấp dưỡng

 

26

Lê Thị Mộng Tuyền

Nhân viên

Cấp dưỡng

Tổ phó tổ Cấp dưỡng

27

Lê Ngọc Duyên

Nhân viên

Cấp dưỡng

 

28

Ngô văn thoáng

Nhân viên

Điện, nước

QL CSCV của trường

29

Trần Tấn Tài

Nhân viên

Lái xe

 

30

Lê Thanh Nam

Nhân viên

Bảo vệ

Chăm sóc hồ cá, ao cá, cây xanh 

 

 

DANH SÁCH  CBGV - NV

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công chuyên môn

Kiêm nhiệm

01

Nguyễn Nga

Hiệu trưởng

Quản lý chung

Bí thư Chi bộ,  HN nghề

02

 Trần Thị Nhài

Phó hiệu trưởng 

 Phụ trách chuyên môn

 Chủ tịch công đoàn, dạy thay

03

Giã Tố Quyên

Giáo viên

Dạy khiếm thị

Tổ trưởng chuyên môn tổ 1

04

Nguyễn Thị Út Mai

Giáo viên

Dạy tự kỷ

 

05

Phạm Thị Sa

Giáo viên

Dạy lớp dự bị

 

06

Trịnh Thị Tuyết Nhu 

Giáo viên

Dạy lớp 1A

Phụ trách văn nghệ

07

Đoàn Thị Thảo

Giáo viên

Dạy lớp 1B

Trưởng ban TTND

08

Trịnh Thị Phương Trang

Giáo viên

Dạy luyện nghe

 

09

Trần Văn Thạch

Giáo viên

Dạy lớp 2A

 

10

Trần Ngọc Mỹ

Giáo viên

Dạy lớp 2B

 

11

Bùi Hữu Lên

Giáo viên

Dạy lớp 2C

 

12

Du Tấn Xuyên

Giáo viên

Dạy lớp 3A

 

13

Lê Minh Đức

Giáo viên

Dạy lớp 3B

Bí thư Chi đoàn, Công nghệ TT

14

Trần Thị Nga

Giáo viên

Dạy lớp 5

 

15

Phạm Thị Nhẫn

Giáo viên

Chủ nhiệm lớp 7 Dạy ngữ văn, lịch sử lớp 7, 8

Tổ trưởng chuyên môn tổ 2

16

Phan Nguyễn Thanh Thảo

Giáo viên

Chủ nhiệm lớp 8  Dạy tin học

 

17

Lê Thị Ngọc

Giáo viên

Dạy công nghệ, nghề 7, 8; Dạy thủ công lớp 1, 2, 3

 

18

Phạm Việt Thắng

Nhân viên

Kế toán

Tổ trưởng tổ HC, QLTS

19

Nguyễn Thị Thủy

Nhân viên

Thủ quỹ

Tổ phó tổ HC

20

Phạm Quốc Thuần

Nhân viên

Y sĩ

QL máy trợ thính

21

Ngô văn thoáng

Nhân viên

Điện

Phụ trách hồ cá, ao cá

22

Trần Tấn Tài

Nhân viên

Lái xe

 

23

Lê Thanh Nam

Nhân viên

Bảo vệ

 

24

Lê Thị Mỹ Thoa

Nhân viên

Phục vụ

Tổ phó tổ QLHS

25

Đoàn Kim Hiên

Nhân viên

QLHS

 

26

Nguyễn Thị Kiều Như

Nhân viên

QLHS

 

27

Lê Thị Mộng Tuyền

Nhân viên

Cấp dưỡng

Tổ phó tổ QLHS

28

Lê Thị Ngọc Duyên

Nhân viên

Cấp dưỡng

 

29

Huỳnh Mai Hiếu

Nhân viên

Cấp dưỡng

 

 

 

DANH SÁCH  CBGV - NV

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công chuyên môn

Kiêm nhiệm

01

Nguyễn Nga

Hiệu trưởng

Quản lý chung

Bí thư Chi bộ,  HN nghề

02

Phạm Thị Sa

Phó hiệu trưởng 

 Phụ trách Y tế, QLHS

 Dạy thay

03

Nguyễn Quốc Tròn

Phó hiệu trưởng

Phụ trách chuyên môn, Thiết bị

Dạy Toán, Vật lý  6, 7

04

Trần Thị Nhài

Giáo viên

Dạy lớp Dự bị

Chủ tịch công Đoàn 

05

Trịnh Thị Tuyết Nhu 

Giáo viên

Dạy lớp 2B2

Phụ trách văn nghệ 

06

Đoàn Thị Thảo

Giáo viên

Dạy lớp 1B

Trưởng ban TTND

07

Trần Thị Nhiên

Giáo viên

Dạy lớp 2B1

 

08

Du Tấn Xuyên

Giáo viên

Dạy Mỹ thuật

 

09

Bùi Hữu Lên

Giáo viên

Dạy lớp 2A

 

10

Trần Văn Thạch

Giáo viên

Dạy lớp 4A

 

11

Trần Thị Nga

Giáo viên

Dạy lớp 5A

 

12

Phạm Thị Nhẫn

Tổ trưởng chuyên môn 

Dạy lớp 6

Dạy văn, lịch sử lớp 6, 7

13

Lê Minh Đức

Giáo viên

Dạy Tin học

Bí thư Chi đoàn,  Phụ trách CNTT

14

Giã Tố Quyên

Giáo viên

Dạy lớp 1A

 

15

Trịnh T. Phương Trang

Giáo viên

Dạy luyện nghe

Thư viện

16

Nguyễn Thị Út Mai

Giáo viên

Dạy lớp 1B2

 

17

Trần Ngọc Mỹ

Giáo viên

Dạy công nghệ, nghề lớp 6, 7

 

18

Phạm Việt Thắng

Tổ trưởng tổ HC

Kế toán

QL CSVC

19

Nguyễn Thị Thủy

Tổ phó tổ HC

Văn phòng

Thư ký HĐSP, Thủ quỹ

20

Phạm Quốc Thuần

Nhân viên

Y tế

Phụ trách hồ cá, ao cá, cây xanh

21

Ngô văn thoáng

Nhân viên

Điện nước

 

22

Trần Tấn Tài

Nhân viên

Lái xe

 

23

Lê Thanh Nam

Nhân viên

Bảo vệ

 

24

Lê T. Mộng Tuyền

Nhân viên

QLHS

Phụ trách lao động

25

Đoàn Kim Hiên

Nhân viên

QLHS

 

26

Lê Thị Mỹ Thoa

Nhân viên

Cấp dưỡng

 

27

Lê T. Ngọc Duyên

Nhân viên

Cấp dưỡng

 

28

Huỳnh Mai Hiếu

Nhân viên

Cấp dưỡng

 

 

 

 

 
 Hiển thị video trang chủ
Đóng


 Bình chọn Thống kê

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 18
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 18

Người dùng Online: Lượt truy cập:


 UsersOnline

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 18
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 18

Người dùng Online: Lượt truy cập: