Tìm kiếm


 Quảng cáo
Đóng

 Đoàn thanh niên

 

DANH SÁCH B.C.H CHI ĐOÀN

Nhiệm kỳ: 2013 - 2015

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Trịnh Thị Tuyết Nhu

Bí Thư 

02

Lê Thị Mộng Tuyền Ủy viên

03

Du Tấn Xuyên

Ủy Viên


 

DANH SÁCH B.C.H CHI ĐOÀN

Nhiệm kỳ: 2015 - 2017

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Lê Minh Đức

Bí Thư 

02

Lê Thị Mộng Tuyền Phó Bí thư

03

Trần Ngọc Mỹ

Ủy Viên

 
 Hiển thị video trang chủ
Đóng


 Bình chọn Bình chọn Thống kê

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 18
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 18

Người dùng Online: Lượt truy cập:


 Thống kê

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 18
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 18

Người dùng Online: Lượt truy cập: