Tìm kiếm


 Quảng cáo
Đóng

 Văn bản ngành Giáo dục
Giáo dục (6)Tìm kiếm chi tiết

STTXemSố ký hiệuNgày kýTrích yếu
1   1004/TB-HĐTD28/05/2019Thông báo số 02 danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
2   868/SGDĐT-GDPT13/05/2019Về việc tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá 31/05/; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5-31/5/2019
3   37/2018/QĐ-UBND12/12/2018Ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4   2666/QĐ-SGDĐT29/10/2018Về việc ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau
5   2589/SGDĐT-TCCB22/10/2018Triển khai Quyết định số 4332 của Bộ GD&ĐT kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/08/2018
6   4332/QĐ-BGDĐT15/10/2018Ban hành Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lao động trong doanh nghiệp
7   2470/SGDĐT-TCCB09/10/2018Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
8   2469/SGDĐT-TCCB09/10/2018Về việc triển khai thực hiện Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
9   1008/SGDĐT-TCCB03/05/2018Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2017.
10   409/SGDĐT-VP26/02/2018Về việc triển khai danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT hết hiệu lực năm 2017.
Trang: 1 2