Tìm kiếm


 Quảng cáo
Đóng

 Văn bản các Ban ngành – UBND TỉnhTìm kiếm chi tiết

STTXemSố ký hiệuNgày kýTrích yếu
1   3183/UBND-KGVX09/05/2019Về việc tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giứi không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5 - 31/05/2019
2   9826/UBND-TH14/12/2017Về việc triển khai Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2017
3   9687/UBND-NC08/12/2017Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm điểm Đảng viên và đánh giá cán bộ công chức, viên chức.
4   1849/SNV-CCVC30/11/2017Về việc đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hằng năm.
5   119/KH-UBND29/11/2017Kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Theo chỉ thị số 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ)
6   20-NQ/TW25/10/2017Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
7   19-NQ/TW25/10/2017Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
8   18-NQ/TW25/10/2017Về việc : Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
9   21-NQ-TW25/10/2017Về công tác dân số trong tình hình mới.
10   88/2017/NĐ-CP27/07/2017Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính Phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
Trang: 1 2


 Hiển thị video trang chủ
Đóng


 Bình chọn Thống kê

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 2
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 2

Người dùng Online: Lượt truy cập: