Tìm kiếm


 Quảng cáo
Đóng

 Lịch sử hình thành
Đóng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH ĐƠN VỊ

 

 I / GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT:

Trường Nuôi dạy TKT Cà Mau được thành lập ngày 30-06-2004, QĐ Số 95/QĐ-CTUB Quyết định của Chủ tịch UBND Tỉnh Cà Mau, V/v thành lập trường NDTKT trực thuộc Sở Giáo Dục & Đào Tạo Cà Mau.

Chứng nhận quyền sử dụng đất Số: AO 984274 TUQ Chủ Tịch, do Giám Đốc Sở Tài Nguyên & Môi Trường cấp ngày 17/09/2009 , diện tích: 4.766,5 ( m2).

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Ấp cây trâm , Xã Định Bình, TP Cà Mau.

Điện thoại: (07803) 684 868                       Fax: (07803) 684106

Email: truongndtkt@camau.edu.vn

II / LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

 1) Năm học 2004 - 2008

- Ban lãnh đạo gồm 3 đ/c.     

Hiệu trưởng:                   Nguyễn Hữu Lộc

P. Hiệu trưởng:               Trương Quang Sinh

P. Hiệu trưởng:               Phạm Thị Sa

- Chi bộ Đảng :                        01/03 đ/c

- Tổng số CBQL, GV – NV:    12 đ/c 08 nữ.

- Lớp/ Học sinh:                       04 lớp / 19 hs

- Cơ sở vật chất:

+ Phòng học :                 02 phòng

+ Phòng làm việc:          02 phòng

+ Phòng kí túc xá:          02 phòng

+ Nhà ăn:                       02 phòng

Các điều kiện phục vụ công tác dạy học còn hết sức khó khăn, GV chưa được học tập chuyên nghành Giáo dục khuyết tật.

2) Năm học 2009 – 2011

- Ban lãnh đạo gồm 3 đ/c.

Hiệu trưởng:                   Đào Kim Hoa

P. Hiệu trưởng:               Trương Quang Sinh

P. Hiệu trưởng:               Phạm Thị Sa

- Chi bộ Đảng :                        01/03 đ/c 

- Tổng số CBQL, GV – NV:    22 đ/c  17 nữ.

- Lớp/ Học sinh:                       10 lớp / 32 hs

- Cơ sở vật chất:

+ Phòng học :                  05 phòng

+ Phòng làm việc:           04 phòng

+ Phòng thư viện:           01 phòng

+ Phòng học nghề:         01 phòng

+ Nhà  ăn:                       01 phòng

+ Phòng kí túc xá:           24 phòng

3) Năm học 2011 đến 2016

- Ban lãnh đạo gồm 3 đ/c:                                             

Hiệu trưởng:         Nguyễn Nga                   Đ.T: 0918577246

P. Hiệu trưởng:     Nguyễn Quốc Tròn        Đ.T: 0916469525

P. Hiệu trưởng:     Phạm Thị Sa                  Đ.T: 0919544347      

- Chi bộ Đảng :                        01/12 đ/c

- Tổng số CBQL, GV – NV:    28 đ/c 18 nữ.

- Lớp/ Học sinh:                       11 lớp / 77 hs

- Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học:

+ Phòng học :                11 phòng

+ Phòng làm việc:          05 phòng

+ Phòng vi tính:              01 phòng

+ Phòng luyện nghe:      01 phòng

+ Phòng thư viện:          01 phòng

+ Phòng học nghề:        01 phòng

+ Phòng học Mĩ thuật:   01 phòng

+ Nhà ăn:                       01 phòng

+ Phòng kí túc xá:          19 phòng

+ Nhà ở công vụ:           05 phòng

4) Năm học 2016 đến 2018

- Ban lãnh đạo gồm 2 đ/c:                                             

Hiệu trưởng:         Nguyễn Nga                  Đ.T: 0918577246

P. Hiệu trưởng:     Trần Thị Nhài                Đ.T: 0918183836

- Chi bộ Đảng :                        01/18 đ/c

- Tổng số CBQL, GV – NV:    30 đ/c 23 nữ.

- Lớp/ Học sinh:                       18 lớp / 120 hs

- Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học:

+ Phòng học :                14 phòng

+ Phòng làm việc:          06 phòng

+ Phòng vi tính:              01 phòng

+ Phòng luyện nghe:      01 phòng

+ Phòng thư viện:           01 phòng

+ Phòng học nghề:         01 phòng

+ Phòng y tế:                  01 phòng

+ Nhà ăn:                        01 phòng

+ Phòng kí túc xá:           23 phòng     

+ Phòng truyền thống:    01 phòng

+ Nhà ở công vụ:            02 phòng

+ Hội trường:                  01 phòng

 

      Trong thời gian đã qua Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Cà Mau đã thực hiện tốt phong trào  Xây dựng tập thể đoàn kết, thi đua dạy tốt - học tốt” là nơi được đối xử tử tế, bình đẳng, đùm bọc và thân thiện giữa con người với con người, trong các mối quan hệ: Thầy - trò; đồng nghiệp với đồng nghiệp; giữa thầy (cô) giáo với Phụ huynh HS… còn là nơi mà mọi người được tôn trọng và là người bạn tốt. Mọi hoạt động trở nên nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn giữ được “ Kỉ cương - tình thương - trách nhiệm”.

 
 Hiển thị video trang chủ
Đóng


 Bình chọn Thống kê

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 19
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 19

Người dùng Online: Lượt truy cập: