Tìm kiếm


 Quảng cáo
Đóng

 Danh sách chi bộ
Đóng

 

 

DANH SÁCH CHI BỘ

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Nga

Bí Thư Chi Bộ

 2

Trần Thị Nhài

 Chi Ủy Viên

 3

Nguyễn Thị Thủy

 Thư kí

 4

Phạm Thị Sa

 Đảng viên

 5

Giã Tố Quyên

 Đảng viên

 6

Bùi Hữu Lên

 Đảng viên

 7

Trần Văn Thạch

 Đảng viên

 8

Trịnh T. Phương Trang

 Đảng viên

 9

Phạm Thị Nhẫn

 Đảng viên

 10

Phạm Việt Thắng

 Đảng viên

11

Đoàn Thị Thảo

 Đảng viên

12

Trịnh Thị Tuyết Nhu

Đảng viên

13

Ngô Văn Thoáng

Đảng viên

14

Lê Thanh Nam

Đảng viên

15

Lê Thị Mộng Tuyền

Đảng viên

16

Phan Nguyễn Thanh Thảo

Đảng viên

17

Lê Thị Ngọc

Đảng viên

18

Trần Thị Nga

Đảng viên

 

 

 

DANH SÁCH CHI BỘ

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Nga

Bí Thư Chi Bộ

 2

Trần Thị Nhài

 Chi Ủy Viên

 3

Nguyễn Thị Thủy

 Thư kí

 4

Phạm Thị Sa

 Đảng viên

 5

Giã Tố Quyên

 Đảng viên

 6

Bùi Hữu Lên

 Đảng viên

 7

Trần Văn Thạch

 Đảng viên

 8

Trịnh T. Phương Trang

 Đảng viên

 9

Phạm Thị Nhẫn

 Đảng viên

 10

Phạm Việt Thắng

 Đảng viên

11

Đoàn Thị Thảo

 Đảng viên

12

Trịnh Thị Tuyết Nhu

Đảng viên

13

Ngô Văn Thoáng

Đảng viên

14

Lê Thanh Nam

Đảng viên

15

Lê Thị Mộng Tuyền

Đảng viên

 

 

 

DANH SÁCH CHI BỘ

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Nga

Bí Thư Chi Bộ

2

Nguyễn Quốc Tròn

Phó Bí Thư CB

 3

Trần Thị Nhài

 Chi Ủy Viên

 4

Nguyễn Thị Thủy

Thư kí

 5

Phạm Thị Sa

 Đảng viên

 6

Giã Tố Quyên

 Đảng viên

 7

Bùi Hữu Lên

 Đảng viên

 8

Trần Văn Thạch

 Đảng viên

 9

Trịnh T. Phương Trang

 Đảng viên

 10

Phạm Thị Nhẫn

 Đảng viên

11

Phạm Việt Thắng

 Đảng viên

12

Đoàn Thị Thảo

 Đảng viên

13 

Trịnh Thị Tuyết Nhu

Đảng Viên

 

 

 
 Hiển thị video trang chủ
Đóng


 Bình chọn Thống kê

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 17
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 17

Người dùng Online: Lượt truy cập: