Tìm kiếm


 Quảng cáo
Đóng

 Danh sách Công đoàn
Đóng

     

DANH SÁCH B.C.H CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

 

STT

 

Họ và Tên

Chức vụ

01

Trịnh Thị Phương Trang

Chủ tịch

02

Trần Văn Thạch

Trưởng ban nữ công

03

Giã Tố Quyên

Ủy Ban kiểm tra

 

 

  

DANH SÁCH B.C.H CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

STT

 

Họ và Tên

Chức vụ

01

Trần Thị Nhài

Chủ tịch

02

Trịnh Thị Phương Trang

Trưởng ban nữ công

03

Giã Tố Quyên

Ủy Ban kiểm tra

 

 

 
 Hiển thị video trang chủ
Đóng


 Bình chọn Thống kê

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 14
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 14

Người dùng Online: Lượt truy cập: