Tìm kiếm


 Quảng cáo
Đóng

 Danh sách Chuyên môn
Đóng

 

 

DANH SÁCH TÔ CHUYÊN MÔN 1

Năm học: 2017 - 2018

 

 STT

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

DẠY LỚP

01

Giã Tố Quyên

Tổ trưởng tổ 1

Khiếm thị

02

Nguyễn Thị Út Mai

Giáo Viên

Tự kỷ

03

Phạm Thị Sa

Giáo Viên

Tự kỷ

04

Trịnh T.Tuyết Nhu

Giáo Viên

Lớp 1

05

Đoàn Thị Thảo

Giáo Viên

2B

06

Trịnh T. Phương Trang

Giáo viên

Dự bị

07

Nguyễn Thanh Thảo

Giáo Viên

Tự kỷ

08

Phạm Ánh Xuân

Giáo Viên

Tự kỷ

 

 

DANH SÁCH TÔ CHUYÊN MÔN 1

Năm học: 2016 - 2017

 

 STT

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

DẠY LỚP

01

Giã Tố Quyên

Tổ trưởng tổ 1

khiếm thị

02

Nguyễn Thị Út Mai

Giáo Viên

Tự kỷ

03

Phạm Thị Sa

Giáo Viên

Dự bị

04

Trịnh T.Tuyết Nhu

Giáo Viên

1A

05

Đoàn Thị Thảo

Giáo Viên

1B

06

Trịnh T. Phương Trang

Giáo viên

Luyện nghe

 

 

DANH SÁCH TÔ CHUYÊN MÔN

Năm học: 2015 - 2016

 

 STT

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

DẠY LỚP

01

Phạm Thị Nhẫn

Tổ trưởng 

Dạy văn, lịch sử 6, 7

02

Trần Thị Nhài

Giáo Viên

Dự bị

03

Trịnh T.Tuyết Nhu

Giáo Viên

2B2

04

Đoàn Thị Thảo

Giáo Viên

1B1

05

Nguyễn T. Út Mai

Giáo Viên

1B2

06

Trần Thị Nhiên

Giáo Viên

2B1

07

Trần Văn Thạch

Giáo Viên

4A

08

Trần Thị Nga

Giáo viên

5A

09

Giã Tố Quyên

Giáo Viên

1A

10

Bùi Hữu Lên

Giáo Viên

2A

11

Du Tấn Xuyên

Giáo Viên

Mỹ thuật

12

Lê Minh Đức

Giáo Viên

Tin học

13

Trịnh T. Phương Trang

Giáo Viên

Luyện nghe

14

Trần Ngọc Mỹ

Giáo Viên

Dạy CN, dạy nghề

 

 

 
 Hiển thị video trang chủ
Đóng


 Bình chọn Thống kê

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 16
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 16

Người dùng Online: Lượt truy cập: