Tìm kiếm


 Quảng cáo
Đóng

 Danh sách tổ hành chính
Đóng

 

DANH SÁCH TỔ HÀNH CHÍNH

NĂM HỌC: 2017 - 2018

 

STT

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

01

Phạm Việt Thắng

Tổ trưởng

Quản lý tổ HC, kế toán

 

02

Nguyễn Thị Thủy

Tổ phó

Văn phòng ,Thủ quỹ, Thư ký

 

03

Ngô Văn Thoáng

Nhân viên

Điện, nước

 

04

Lê Thanh Nam

Nhân viên

Bảo vệ

 

05

Trần Tấn Tài

Nhân viên

Lái xe

 

06

Lê Thị Mỹ Thoa

Tổ phó tổ QLHS

NV phục vụ

 

07

Nguyễn Thị Kiều Như

Nhân viên

QLHS

 

08

Huỳnh Mai Hiếu

Nhân viên

QLHS, Y tế

 

09

Lê Thị Mộng Tuyền

Tổ phó tổ cấp dưỡng

Cấp dưỡng

 

10

Lê Thị Ngọc Duyên

Nhân viên

Cấp dưỡng

 

11

Trần Hằng Ni

Nhân viên

Cấp dưỡng

 

   

DANH SÁCH TỔ HÀNH CHÍNH

NĂM HỌC: 2016 - 2017

 

STT

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

01

Phạm Việt Thắng

Tổ trưởng

Quản lý tổ HC, kế toán, CSVC

 

02

Nguyễn Thị Thủy

Tổ phó

Văn phòng ,Thủ quỹ, Thư ký

 

03

Ngô Văn Thoáng

Nhân viên

Điện, nước

 

04

Lê Thanh Nam

Nhân viên

Bảo vệ

 

05

Trần Tấn Tài

Nhân viên

Lái xe

 

06

Phạm Quốc Thuần

Nhân viên

Y sĩ, QL máy trợ thính

 

07

Lê Thị Mỹ Thoa

Tổ phó tổ QLHS

NV phục vụ

 

08

Đoàn Kim Hiên

Nhân viên

QLHS

 

09

Nguyễn Thị Kiều Như

Nhân viên

QLHS

 

10

Lê Thị Mộng Tuyền

Tổ phó tổ cấp dưỡng

Cấp dưỡng

 

11

Lê Thị Ngọc Duyên

Nhân viên

Cấp dưỡng

 

12

Huỳnh Mai Hiếu

Nhân viên

Cấp dưỡng

 

  

 

DANH SÁCH TỔ HÀNH CHÍNH

NĂM HỌC: 2015 - 2016

 

STT

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

01

Phạm Việt Thắng

Tổ trưởng

Quản lý tổ HC, kế toán, CSVC

 

02

Nguyễn Thị Thủy

Tổ phó

Văn phòng ,Thủ quỹ, Thư ký

 

03

Ngô Văn Thoáng

Nhân viên

Điện, nước

 

04

Lê Thanh Nam

Nhân viên

Bảo vệ

 

05

Trần Tấn Tài

Nhân viên

Lái xe

 

06

Lê Thị Mỹ Thoa

Nhân viên

Cấp dưỡng

 

07

Lê Thị Ngọc Duyên

Nhân viên

Cấp dưỡng

 

08

Huỳnh Mai Hiếu

Nhân viên

Cấp dưỡng

 

 

 

 
 Hiển thị video trang chủ
Đóng


 Bình chọn Thống kê

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 8
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 8

Người dùng Online: Lượt truy cập: