Tìm kiếm


 Quảng cáo
Đóng

 Text/HTML
Đóng

 

 

DANH SÁCH TÔ CHUYÊN MÔN 2

Năm học: 2017 - 2018

STT

Họ và tên

Chức vụ

Dạy lớp

01

Phạm Thị Nhẫn

TT tổ 2

Dạy Ngữ văn, lịch sử 6, 8, 9

02

Trần Văn Thạch

Giáo Viên

3A

03

Trần Ngọc Mỹ

Giáo Viên

2A

04

Bùi Hữu Lên

Giáo Viên

3C

05

Du Tấn Xuyên

Giáo Viên

3B

06

Nguyễn Thị Xuân

Giáo Viên

Dạy toán 6,8,9

07

Trần Thị Nga

Giáo Viên

4

08

Phan N.Thanh Thảo

Giáo Viên

   Dạy Tin học lớp 3,4,6,8,9

09

Lê Thị Ngọc

Giáo viên

Dạy CN lớp 6,8,9; Dạy thủ công KT lớp 1,2,3,4

 

DANH SÁCH TÔ CHUYÊN MÔN 2

Năm học: 2016 - 2017

STT

Họ và tên

Chức vụ

Dạy lớp

01

Phạm Thị Nhẫn

TT tổ 2

CN lớp 7 , Ngữ văn, lịch sử 7, 8

02

Trần Văn Thạch

Giáo Viên

2A

03

Trần Ngọc Mỹ

Giáo Viên

2B

04

Bùi Hữu Lên

Giáo Viên

2C

05

Du Tấn Xuyên

Giáo Viên

3A

06

Lê Minh Đức

Giáo Viên

3B

07

Trần Thị Nga

Giáo Viên

5

08

Phan N.Thanh Thảo

Giáo Viên

    CN lớp 8, Dạy Tin học

09

Lê Thị Ngọc

Giáo viên

Thủ công, công nghệ 7, 8

 

 
 Hiển thị video trang chủ
Đóng


 Bình chọn Thống kê

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 19
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 19

Người dùng Online: Lượt truy cập: