Tìm kiếm


 Quảng cáo
Đóng

 Văn bản chuyên ngànhTìm kiếm chi tiết

STTXemSố ký hiệuNgày kýTrích yếu
1   ĐA-TNDTKT09/11/2017Đề án tổ chức lại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Cà Mau thành Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Cà Mau.
2   46/2017/NĐ-CP21/04/2017Qui định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
3   3561/BGDĐT-NGCBQLCSGD21/07/2016Về việc bổ nhiệm, xếp lương theo TCCD viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học.
4   19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV22/06/2016THÔNG TƯ LIÊN TỊCHQuy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợgiáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập.
5   1100/QĐ-TTg21/06/2016Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật.
6   42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC31/12/2013THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.
7   58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH28/12/2012THÔNG TƯ LIÊN TỊCHQuy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động,tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.
8   28/2012/NĐ-CP10/04/2012Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.
9   51/2010/QH1217/06/2010Luật Người khuyết tật.
10   39/2009/TT-BGDĐT29/12/2009Thông tư ban hành Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Trang: 1 2


 Hiển thị video trang chủ
Đóng


 Bình chọn Thống kê

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 16
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 16

Người dùng Online: Lượt truy cập: